گروه جوناس برادرز و دمی لوتاو در حال اجرا در برنامه امروز “صبح بخیر امریکا” شبکه تلویزیونی “ای بی سی” در نیویورک دیده میشوند.جوناس برادرز و دمی لواتو مدتیست که با هم همکاری میکنند.