تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

ما قهرمانیم جام تو دست ماست


بقیه در ادامه مطلب

اس ام اس واسه  استقلالی

 

یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه

تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه

میکنه، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم!

 

 

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

ما قهرمانیم جام تو دست ماست

 

 

قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن

به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن

تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا

تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟

هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن

استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه

آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن

کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش

توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

 

 

پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

 

 

آبی یعنی غرق در خوشحالیم/عشق می ورزم که استقلالیم

آسمان گفتا ز قرمز خالیم/گر سرم را از تنم سازی جدا/باز می گویم که استقلالیم